Ryšio poroje modelis

Teorinis modelis, kurį čia pristatome padeda moderniai žiūrėti į poros gyvenimą.

  • Prielaida. Daug porų yra nelaimingos savo santykiuose. Kai kurios iš jų išsprogsta ir išsiskiria. Kitos subliūkšta ir puola į depresiją, smurtą šeimoje, neviltį, priklausomybes ir kt.
  • Kultūrinis veiksnys. Mes gyvename vadovaudamiesi nerašytu susiliejimo šeimoje modeliu, kai du tampa vienu. R. ir R. Resnick’ai perfrazuoja “du tampa vienu ir nelieka nei vieno” (two become one and then there are none). Susiliejusioje santuokoje nei vienas asmuo nebėra puoselėjamas. Problema, kad asmuo susiliejusiame santykyje su kitu nebegali judėti nuo artumo link atskirumo ir vėl link artumo.
  • Siūlomas ryšio modelis. Norint, kad būtų ryšys reikia dviejų polių, dviejų atskirų asmenų, tarp kurių yra skirianti ir jungianti riba. Tada tie žmonės gali užmegzti kontaktą, ryšį. Tai judesio, dinamikos poroje modelis.
  • Esminė žmogiškoji dilema. Kaip būti ryšyje su kitu ir išlikti savimi? Tai nėra problema. Tai viso gyvenimo dilema būti santykyje ir būti atskiru.

Kaip užmegzti artimą ryšį ir išlaikyti savo tapatumo pojūtį? Tai esminė dilema poroje. Rita ir Bob’as Resnick’ai – Geštaltiniai psichoterapeutai iš Santa Monica, Kalifornijos, JAV – teigia, kad subtilios pusiausvyros tarp buvimo atskiru asmeniu ir pilno dalyvavimo poroje paieškos nuvilia daugelį porų.

Ribų, galios, autonomijos, tai, kaip žmonės įprasmina įvykius, vyrų-moterų skirtumų stereotipiniai aiškinimai, kultūriniai skirtumai, bendravimo ypatumai – tai dažniausiai pasitaikančios temos porų santykiuose. Svarbiausia yra tai, kaip asmenys patiria skirtumus. Dažnas įprotis yra skirtumus suvaldyti ir pulti į panašumus. Dėmesys skirtumams yra Resnick modelio šerdis. Tai leidžia ieškoti naujų būdų surasti nesutarimo šaknis atšviežinti santykius, priimti sprendimus.